SPECIAL ADS

8 Oktober 2016

AMANAT ALMARHUM TUN RAZAK : PENEROKA ITU TUAN, FELDA ITU HAMBA?


Merujuk kepada Amanat Almarhum Tun Razak, jelas menyebut bahawa tujuan Kerajaan memberikan tanah kepada rakyat yang tidak bertanah (giving land to the landless) adalah untuk mengatasi kemelaratan dan kemiskinan hidup rakyat selepas 3 tahun Negara mengecapi kemerdekaan.
Tun Razak memberitahu bahawa tanah-tanah yang diberikan kepada peneroka Felda dilaksanakan secara sistem “hire-purchase”. Dengan kata lain secara sewa-milik. 
Mengikut wasiat Tun Razak, selepas peneroka Felda membayar keseluruhan hutang dalam sistem sewa-milik, maka tanah-tanah itu hendaklah dimiliki sepenuhnya oleh peneroka dengan dimiliki secara mutlak. 
Sebab itu secara terang dan jelas didalam Seksyen 47 Akta GSA, memaksudkan untuk membebaskan tanah itu dari kongkongan Akta GSA. Dimana Tanah yang telah diberi Geran Hakmilik tidak lagi tertakluk kepada Akta GSA. 
Tanah itu sama dengan tanah-tanah lain diluar kawasan Rancangan Felda, yang dikawalselia oleh Kanun Tanah Negara 1965. Segala sekatan kepentingan (restriction in interest) ke atas tanah itu juga hendaklah dianggap sekatan kepentingan di bawah Kanun Tanah Negara 1965. 
Dalam keadaan sedemikian, kuasa eksekutif ke atas tanah-tanah yang telah diberi hakmilik adalah terletak hak kepada Kerajaan Negeri. Maksud Kerajaan Negeri melalui Pejabat Tanah. Bukan Felda. Itulah wasiat Tun Razak, yang dimaklumkan pada 27/4/1960 – melalui Penyata Rasmi (Hansard) Dewan Rakyat. 
Ini merujuk kepada kenyataan diberikan oleh seorang Peguam terkenal, Wan Rohimi Wan Daud pada suatu ketika dahulu jelas menyebut bahawa Seksyen 47 (d) Akta GSA menyatakan:-
(a) Express condition and restrictions in interest endorsed on the document of title shall continue to run with the land until amended or rescinded pursuant to subsection (4) and shall be deemed to be expressed conditions and restrictions in interest imposed under the National Land Code.
Ini selaras dengan penegasan Tun Razak di Dewan Rakyat pada 27/4/1960:-
“Once title has been granted, the land ceases to be State Land……………..”
Setiap peneroka yang menyertai Rancangan Felda akan menandatangani 2 set perjanjian – Surat Perjanjian Peneroka dan Perjanjian Tambahan. Adalah diperhatikan bahawa kedua-dua perjanjian tersebut merujuk kepada hal keadaan penyertaan awal peneroka “sebagai seorang penduduk yang kelak akan dikurniakan surat Hakmilik”. 
Surat Perjanjian Peneroka, adalah perjanjian asas untuk diterima sebagai peneroka. Peneroka akan hanya didaftarkan sebagai “seorang penduduk yang kelak akan dikurniakan Surat Hakmilik”, selepas satu Perjanjian Tambahan ditandatangani oleh peneroka. Ini selaras dengan Fasal 15 Perjanjian Peneroka yang memperuntukkan seperti berikut:-
“15. Apabila Perjanjian Tambahan ditandatangani, Lembaga akan mendaftarkan Peneroka sebagai seorang penduduk yang kelak akan dikurniakan Surat Hakmilik bagi satu kawasan yang tidak dibelah bahagi seluas lebih kurang 14 ekar daripada Kawasan Rancangan yang ditanam dengan sawit dan lebih kurang ¼ ekar daripada Kawasan Rancangan untuk Lot Rumah”.
Selanjutnya, Frasa “sebagai seorang penduduk yang kelak akan dikurniakan surat Hakmilik” ada terkandung pada 12 tempat dalam Perjanjian Tambahan iaitu pada baris 6, Fasal 1, 2, 3, 5, 6, 9, 11, 17, 21, 22 dan 23.
Berdasarkan Perjanjian Tambahan, adalah jelas diperuntukkan seperti berikut:-
2. Tertakluk kepada pertimbangan cara-cara dan syarat-syarat yang ternyata dalam Perjanjian Tambahan, FELDA akan mendaftarkan Peneroka sebagai seorang penduduk yang kelak akan dikurniakan Surat Hakmilik mengikut Seksyen 12(1) dalam Akta mengenai Tanah itu;
4. Perjanjian Tambahan hendaklah disifatkan sebagai dipinda seperti berikut:-
[c] Perkataan “Seksyen 35(4)” dibaris 3 dalam Fasal 1 hendaklah disifatkan sebagai telah dipotong dan digantikan dengan perkataan “Seksyen 12(1)”.
Oleh itu, jelas sekali keseluruhan 2 set perjanjian antara Peneroka dan Felda adalah HANYA berkaitan dengan penyertaan awal sebagai peneroka, sebelum Surat Hakmilik dikeluarkan.
Perjanjian-perjanjian tersebut dengan jelas merujuk kepada perjanjian di bawa Seksyen 12(1) Akta GSA yang merujuk kepada “Occupation In Expectation Of Title”, iaitu kependudukan sebelum mendapat hakmilik dan dalam jangkaan untuk mendapatkan hakmilik.
Oleh itu, selepas Surat Hakmilik dikeluarkan kepada Peneroka, maka perjanjian-perjanjian tersebut telah terhenti berkuatkuasa atau discharged by performance atas alasan-alasan berikut:-
1. Asas kepada kedua-dua perjanjian tersebut adalah sebagai instrumen mengawal selia kemasukan peneroka “sebagai seorang penduduk yang kelak akan dikurniakan surat Hakmilik”;
2. Perjanjian-perjanjian tersebut dibuat/sandarkan kepada Seksyen 12(1) Akta GSA iaitu “Occupation In Expectation Of Title”, – pendudukan sebelum mendapat hakmilik dan dalam jangkaan untuk mendapatkan hakmilik;
3. Selepas Surat Hakmilik dikeluarkan, dengan sendiri substance atau pati kepada perjanjian tersebut telah dipenuhi dan oleh itu perjanjian tersebut telah berakhir/dan tidak lagi berkuatkuasa – discharged by performance;
4. Selepas maksud kepada S.12(1) Akta GSA dipenuhi dengan pemberian Surat Hakmilik, maka S. 12(1) sudah tidak lagi terpakai dan menjadi akademik;
5. Seksyen 47 Akta GSA dengan jelas memperuntukkan bahawa tanah-tanah tersebut adalah milik individu Plaintif-Plaintif yang dikawal selia oleh Kanun Tanah Negara 1965;
6. Seksyen 47 juga memperuntukkan bahawa apa-apa sekatan kepentingan atas Surat Hakmilik hendaklah dianggap sebagai sekatan kepentingan di bawah Kanun Tanah Negara 1965;
Analogi Mudah – bagi sesuatu Perjanjian Sewa Milik (Hire Purchase), contohnya membeli kereta, maka selepas selesai keseluruhan urusan dibawah perjanjian tersebut – selepas pembayaran penuh harga beli termasuk faedah bank, maka dengan sendirinya sesuatu Perjanjian Sewa Milik tersebut akan berakhir/terhenti berkuatkuasa – discharged by performance. Ini adalah kerana objektifnya telah dicapai dan tanggungjawab pihak-pihak kepada perjanjian telah dipenuhi.
Hal yang sama berlaku dalam konteks perjanjian peneroka dan Felda. Jelas sekali perjanjian dibuat di bawah Seksyen 12(1) Akta GSA iaitu pemilikan sebelum mendapat hakmilik. Selepas hakmilik diberikan, sudah tentu Seksyen 12(1) tidak lagi terpakai. Keseluruhan terma-terma perjanjian juga (yang banyak menekankan kepada “penduduk yang kelak dikurniakan hakmilik”) telah tidak lagi terpakai. Maka dengan sendirinya perjanjian tersebut berakhir dan tidak lagi berkuatkuasa.
Tun Razak juga berpesan bahawa dalam usaha memberikan tanah-tanah itu kepada rakyat yang tiada bertanah, menjelaskan bahawa Felda dan Kerajaan boleh berniaga. Merujuk kepada Felda ditubuhkan pada 1/7/1956, setahun sebelum Merdeka, dan hampir 4 tahun sebelum Akta GSA digubal. Benar. Felda telah berniaga untuk satu pusingan. Bermodalkan dana dari Bank Dunia, Felda dilantik menjadi Pengurus, mendahulukan modal untuk membangunkan tanah-tanah peneroka, dan mengenakan caj perkhidmatan, upah dan kadar faedah yang tinggi. Untuk satu pusingan hutang BK (Bayaran Kembali), peneroka mengambil masa selama 20 – 25 tahun untuk menyelesaikannya.
Kerajaan Negeri juga berniaga. Dengan cara mengenakan bayaran premium ke atas setiap inci tanah yang diberikan kepada peneroka. Selepas diberikan Hakmilik, Kerajaan Negeri mengutip hasil melalui cukai tanah. Itu perniagaan yang jelas. Yang nampak! Tetapi nun di sana sumbangan peneroka lebih besar. Kemasukan berbondong-bondong kumpulan peneroka untuk mendiami hutan belantara, yang sebelum itu didiami oleh binatang buas dan komunis, telah ternyata menjadi teras kepada Kerajaan Negeri dan Kerajaan Pusat untuk memajukan sesebuah kawasan hutan belantara dengan pusat ekonomi dan dengan itu akan membiakkan industri hiliran. Maka tumbuhlah pekan-pekan kecil yang menjana ekonomi rakyat sehingga kini.
Hakikat sebenarnya, kumpulan peneroka yang menjadi peserta tanah rancangan Felda adalah pejuang asal yang memajukan ekonomi negara ini sejak selepas merdeka. Negara kita tidak punyai hasil lain. Kecuali hasil pertanian. Justeru peneroka sepatutnya dilayan seperti TUAN, dan bukan sebagai HAMBA. Selepas tamat satu pusingan hutang-hutang BK dijelaskan sepenuhnya, dan Hakmilik diberikan, maka peneroka sepatutnya dibebaskan dari rejim GSA. 
Berikan kebebasan kepada peneroka. Setiap inci bumi itu sudah menjadi milik mereka. Mereka Tuan, kepada harta mereka. Usahlah lagi mencari helah untuk terus berlagak sebagai Tuan kepada peneroka sehingga kiamat!
Selepas peneroka diberikan geran tanah, mendapat hakmilik mutlak, Felda masih bertenggek di situ. Memaksa peneroka untuk menerimanya mereka sebagai Taukeh, sebagai Tuan. Mengaut untung dan menghisap darah peneroka atas hasil ladang mereka. Benar. Dalam mana-mana sistem perniagaan, khidmat orang tengah, broker, peraih, selalunya akan menyedut hasil dan pendapatan petani-petani dengan rakusnya.
Kedudukan Felda dalam kawasan Rancangan tidak lebih daripada orang tengah, peraih dan broker, untuk mengaut hasil sawit peneroka. Peneroka menjual sawit secara paksa. Mereka tidak diberi pilihan, untuk memilih kilang mana yang harganya lebih tinggi. Mereka dipaksa hantarkan buah sawit ke kilang Felda, dan tunggulah bayaran pada hujung bulan. Bila dilihat “paysheet” bulanan, berbelas-belas potongan dibuat oleh Felda.
Peneroka Felda sebenarnya inginkan kepada senario ini. Dimana tiada orang tengah yang mengaut hasil jualan sawit. Peneroka tuai buah sendiri. Peneroka angkut buah ke kilang. Peneroka jual. Dapat duit, tunai lagi. Peneroka boleh pilih kilang mana yang dia suka, yang pastinya lebih mahal. Pulangan hasil lebih lumayan. Peneroka selenggara sendiri ladang mereka, tidak perlu upah kontraktor yang dilantik Felda. Peneroka tanam sendiri ladang mereka (untuk pusing kedua). Pilih sendiri kontraktor, atau pilih untuk tanam sendiri. Beli baja sendiri. Racun tikus sendiri. Bela burung hantu sendiri. Tentunya mereka lebih bermotivasi.
Paling penting, setiap sen hasil sawit yang dijual, semuanya milik mereka. Sudah tentu mereka akan kaya raya. Bila peneroka kaya raya, kuasa beli meningkat. Ekonomi negara pastinya lebih memuncak.
Tapi kini dunia terbalik, yang diperkasakan oleh pembesar negeri ini, ialah Felda. Sedang Felda itu sifatnya hanya broker dan peraih. Orang tengah. Sesudah hutangnya bersama untung dibayar sepenuhnya oleh peneroka, mereka masih bertenggek di situ. Mengaut untung atas angin hasil keringat dan peluh mereka. Pendapatan peneroka hanya RM1,500 – RM2,000-00 sebulan. Anak 10. Akhirnya walau memiliki ladang sawit seluas 10 ekar, peneroka tidak ubah kais pagi makan pagi, kais petang untuk malamnya. Sejak merdeka hinggi kini, peneroka masih miskin tegar.
Peneroka dapat apa yang mereka dapat bukan percuma. Semua proses pembangunan ladang dan kemudahan infrastruktur dibayar peneroka, termasuk faedah, upah, caj perkhidmatan bahkan ketirisan dan pembaziran yang dilakukan oleh tuan-tuan politik. Semua gaji Pak-pak Menteri Felda dibayar oleh peneroka. Gaji pengerusi dibayar oleh peluh peneroka. Gaji keseluruhan kakitangan Felda juga disara oleh peneroka. 
Bila disebut peneroka Felda perlu bersyukur dan mengucapkan terima kasih? Siapa yang sepatutnya mengucapkan terima kasih kepada siapa? Sememangnya ucap terima kasih itu baik! Menghargai pertolongan sesama insan juga baik. Orang berbudi, kita berbahasa!! Tetapi usahlah dipaksa dan diugut, agar semua peneroka berterima kasih kepada Ketua Peraih, yang mengaut keuntungan atas keringat peneroka.
Jelas senario kini, bertentangan dengan Wasiat Tun Razak, selamanya peneroka dilayan seumpama Hamba !!!

3 Oktober 2016

PENGERUSI FELDA : MENGAPA MUNGKIR JANJI KEPADA PENEROKA !!!


Persoalan isu penyata hutang terperinci, begitu menghantui peneroka Felda yang menjadi salah satu masalah teras peneroka Felda yang menyerahkan pengurusan kebun mereka sejak 10 tahun lalu kepada Felda Technoplant tidak diselesaikan sepenuhnya di 11 Wilayah Felda melibatkan 317 tanah rancangan.

Baru-baru ini Pengerusi Felda, Tan Sri Mohd Isa Samad telah berjanji kepada peneroka Felda di Dewan Semai Bakti, Felda Gunung Bongsu, Kedah akan menyelesaikan isu hutang peneroka sehingga hujung bulan September, 2016.

Walaupun beliau memberi jaminan, sukar mempercayainya kerana sebelum ini janji yang sama biasa didengar dan bila sampai masanya perkara yang dijanjikan senyap dan berlarutan.

Beliau mendakwa sebahagian wilayah sudah pun mendapat penyata hutang terperinci ini, namun hasil siasatan kami di beberapa tanah rancangan Felda, peneroka masih tidak menerima laporan atau penyata hutang terperinci, mereka hanya menerima penyata seperti biasa yang hanya dinyatakan jumlah kedudukan hutang semasa sahaja.

Selain daripada itu, beliau juga menegaskan bahawa peneroka mempunyai dua akaun yang berlainan iaitu akaun sosial ekonomi dan akaun permohonan ladang yang lebih lengkap. Akaun sosial ekonomi melibatkan pinjaman rumah, perniagaan dan beberapa perkara lain, manakala akaun permohonan ladang melibatkan kos tanam semula, pinjaman sara hidup ketika ketiadaan hasil semasa proses tanam semula selama 4 tahun dari pokok yang ditebang.

Yang menjadi persoalan dan tanda tanya peneroka Felda ialah, kenapa selepas beberapa tahun pengeluaran hasil ladang mereka, hutang terus bertambah? Seolah-olah tiada potongan dari hasil buah tandan baharu (BTB ) mereka. Hasil diambil dan diuruskan oleh Felda Technoplant seolah-olah tidak mampu menanggung pinjaman sara hidup yang diterima.

Kepada peneroka yang menguruskan sendiri ladang mereka, masalah ini tidak melingkari mereka. Begitu juga mereka yang menyerahkan kepada Felda sendiri. Kenapa timbunan hutang hanya kepada peneroka yang menggunakan khidmat swasta melalui anak syarikat Felda,  iaitu Felda Technoplant Sdn Bhd? 

Pengerusi Felda, Tan Sri Isa Samad dituntut melunaskan janji-janjinya untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi peneroka. Dimana Penaung Jawatankuasa Bertindak Suara Generasi ke-2 Felda, Dato' Zulkefli Nordin berkata "mengapa Felda Technoplant (FTP) mengambil masa lama untuk mengeluarkan penyata hutang kepada peneroka".

"Sejak mengambil alih pengurusan ladang pada 2005, FTP tidak pernah menyerahkan penyata hutang lengkap kepada peneroka sehingga timbul desakan pada 2016, barulah penyata hutang dikeluarkan". "Namun begitu penyata hutang yang dikeluarkan itu tidak mempunyai butiran lengkap, malah amat meragukan," katanya.

Beliau juga berkata, "Ladang sawit seluas 10 ekar sepatutnya menyara kehidupan peneroka tetapi apa yang dihadapi peneroka sekarang ialah penambahan hutang setiap tahun sehingga mencecah RM200,000," katanya.

Tan Sri Mohd Isa Samad juga dilaporkan berkata Felda akan menyelesaikan masalah penyata kewangan peneroka di beberapa wilayah selewat-lewatnya penghujung September ini. kononnya, Felda menyedari masalah dihadapi peneroka dan sedang berusaha menyelesaikannya secara menyeluruh.

Sementara itu Dato' Zulkefli berkata, Felda Technoplant sepatutnya menyerahkan penyata hutang kepada peneroka setiap tiga bulan (suku tahun) sekali seperti dalam Perjanjian Peneroka bersama Felda. "Dalam satu pertemuan dengan Felda Teknoplant pada tahun 2015, kami dimaklumkan penyata hutang 2005 hingga 2008 tidak dapat dikesan. Felda Teknoplan pula mahu hutang sepanjang tahun tersebut dikira secara 'pukul rata'. Sudah tentu kami bantah keputusan tersebut," katanya.

Beliau turut mempersoalkan mengapa Felda Technoplant mengenakan kadar faedah 6.25 peratus sedangkan dalam perjanjian antara Felda dan Peneroka Felda, hanya 4 peratus sahaja.

Dato' Zulkefli menuntut Pengerusi Felda, Tan Sri Mohd Isa Samad dapat menunaikan janjinya yang kononnya akanmembuat pengumuman pada penghujung September 2016 tetapi sehingga kini pertanyaan beliau tidak dijawab, walaupun telah dihubungi melalui whatsapp berkali-kali," katanya.

Peneroka Felda dan pewaris-pewaris mereka  kini menuntut  janji-janji manis Tan Sri Mohd Isa Samad dalam penyelesaian masalah penyata kewangan terperinci. Janganlah janji-janji sebelum ini oleh pihak pengurusan mengiringi janji yang dibuat sendiri Pengerusi Felda, Tan Sri Mohd Isa Samad.

2 Oktober 2016

PENEROKA DIHIMPIT KADAR PERAHAN GRED SAWIT YANG RENDAH


Sejak dari dahulu lagi, Felda meletakan syarat yang ketat untuk 'Grading' buah sawit peneroka. Walaupun syarat menghantar buah sawit ke Kilang Sawit Felda telah dipenuhi tetapi KPG (Kadar Perahan Gred) yang diberikan tidak pernah melebihi 20%. Walhal, buah sawit peneroka sebenarnya berhak mendapat grading yang lebih baik dari itu. 

Peneroka Felda kecewa, mengapa buah sawit dari luar kawasan Felda mendapat KPG yang lebih tinggi dari buah sawit peneroka?

Yang pelik, buah sawit peneroka belum diproses tetapi kilang telah menetapkan KPG buahsawit itu yang baru dihantar ke kilang dengan sewenang-wenangnya. 

Bahkan berdasarkan beberapa ujian yang dibuat secara berasingan, terdapat buah-buah sawit yang masak (iaitu apabila 8 biji buah sawit gugur dari tandan sawit, sebagaimana yang disyaratkan oleh Manual Penggredan MPOB – Malaysian Palm Oil Board) yang melebihi 25% KPG. 

Persoalannya, kenapakah pihak Felda menetapkan KPG tidak boleh melebihi 20%. Bukankah itu merupakan penganiayaan terhadap peneroka Felda?
Setiap kali Kilang Sawit Felda melakukan grading, akan mengasingkan anggaran 10 tandan sawit bagi setiap lori, kononnya buah 'reject' tetapi tidak membenarkan peneroka mengambilnya semula. Sebaliknya buah sawit tersebut dijual semula dan diproses bersama. Sebaliknya peneroka masih dikenakan denda yang berbagai dan dikurangkan gred.

Setandan buah sawit secara teorinya memang mempunyai sebanyak 22%-25% kandungan yield atau minyak yang terdapat di dalamnya mengikut kawasan, baja yang digunakan, tanah dan sebagainya. Ini termasuk minyak yang terdapat di dalam tandan kosong, minyak yang terkandung di dalam tempurung dan minyak pada PKC. Secara teorinya, minyak di dalam sabut kelapa sawit di anggarkan sebanyak 20% hingga 22% dan selebihnya terdapat pada tandan kosong, tempurungnya dan isirong sawit

Jawatankuasa Persepakatan Bersama (JCC) yang wujud di Kilang Sawit Felda  perlu menangani luahan dan rintihan peneroka dalam menangani permasaalahan KPG yang rendah setiapkali peneroka menghantar BTS ke Kilang Sawit.


Selain daripada itu, JCC perlu mengadakan peraturan yang jelas dan tegas bagi membuktikan usaha Felda bagi membantu golongan peneroka meningkatkan pendapatan mereka.
Dalam perkara ini, peneroka Felda juga menggesa supaya Lembaga Minyak Sawit Malaysia (MPOB) perlu memainkan peranan untuk membantu peneroka Felda yang merudum pendapatan mereka ekoran memperolihi kadar perahan gred (KPG) yang rendah dan tidak memperbaharui lesen penimbang swasta yang ada di tanah rancangan dan menjadikan Felda Palm Industries sebagai kilang tunggal membeli dan memproses BTS peneroka.
Dengan ketiadaan penimbang swasta itu akan mengurangkan masalah kecurian buah sawit di tanah rancangan yang menghantui ladang peneroka sebelum ini.
Majoriti peneroka Felda berharap kilang Felda perlu tidak lagi menerima BTS yang dihantar pihak pemborong swasta atau orang tengah.
Sebelum ini, katanya, pemborong swasta mengambil kesempatan daripada peneroka dengan membeli BTS dengan harga lebih rendah.
''Banyak kebaikan yang diperoleh jika peneroka bersama Felda khususnya dalam aspek penjualan BTS ini,'' katanya.
Aspek kualiti BTS perlu diberi keutamaan olih kilang Felda bagi menentukan kadar perahan gred (KPG) meningkat yang akan memberi keuntungan kepada peneroka.
Peneroka sebenarnya tiada sebab untuk peneroka menjual BTS kepada pihak luar kerana Kilang Felda memberi perkhidmatan terbaik kepada mereka.
Felda perlu sentiasa mencari jalan untuk membela masyarakat peneroka terutama ketika kejatuhan harga komoditi itu di pasaran dunia.
Peneroka pada hakikatnya menunjukkan sokongan untuk kekal bersama Felda supaya lebih banyak insentif dan bantuan dapat disediakan kepada mereka.
Masyarakat peneroka berharap dan mendesak Felda supaya mengadakan dasar atau peraturan jelas  yang tidak lagi menerima buah tandan segar (BTS) sawit daripada pemborong swasta. Dengan langkah ini akan mampu menghapuskan peranan orang tengah di tanah rancangan dan akan tidak mewujudkan manipulasi kadar perahan gred sawit yang rendah pada peneroka.
Langkah itu juga, menurut mereka, dapat meningkatkan pendapatan golongan peneroka terutama ketika harga sawit merudum di pasaran.

28 September 2016

AKTA GSA : UNDANG-UNDANG BERHANTU?


Ramai dikalangan peneroka-peneroka Tanah Rancangan Felda menganggap Group Settlement Act (Akta GSA – Akta Penempatan Berkelompok) 1960 sebagai ‘undang-undang berhantu’ yang memenjarakan mereka dan membataskan hakmilik yang mereka perolehi.

Melalui akta tersebut Felda dikatakan bertindak sebagai tuan ladang yang sangat berkuasa, sementara para peneroka pula hanya ‘pekerja di ladang sendiri’ yang terpaksa meletakkan kesetiaan penuh kepada tuannya. Begitulah kefahaman yang tidak pernah terungkai dalam akta berkenaan.Seorang peguam Wan Rohimi Wan Daud telah membuat pendedahkan bahawa kefahaman peneroka berkaitan Akta GSA adalah salah dan melencong sama sekali. Dalam perkara ini kefahaman peneroka Felda perlu diperbetulkan untuk kebaikan peneroka itu sendiri.

Terutama mengenai dakwaan bahawa Felda berkuasa mutlak melalui Akta GSA. Ini amat mengelirukan  peneroka dan dianggap  ‘tahyul yang mengadudombakan’ dan ‘mitos yang menyesatkan’ untuk menekan dan menindas peneroka bagi menghalang mereka melaksanakan sebarang aktiviti yang tidak digemari agensi tersebut. Secara jelas bahawa sebidang tanah di tanah rancangan, dari aspek mengusahakan mahupun pemilikannya, sebenarnya berada dalam bidang kuasa Kerajaan Negeri. Dimana Felda hanyalah sebagai agensi  pemaju dan pengurusan sahaja. 

Jelas bahawa tujuan asas kepada penggubalan Akta GSA ialah untuk memberi panduan kepada Kerajaan Negeri bagi mengawalselia pemberian tanah kepada rakyat luar bandar.

Bahkan selepas seseorang peneroka melangsaikan hutang memajukan tanah dan kemudiannya mendapat geran, beliau bebas dan tidak terikat lagi dengan akta tersebut. Sementara tanah disesuatu rancangan di situ bebas sepenuhnya daripada Felda selaku pemaju tanah dan menjadi sebuah perkampungan biasa.


Kalau kita baca Handsard Parlimen - Ucapan pembentangan Akta GSA oleh Tun Razak pada 27 April 1960, 50 tahun dulu, kita akan lihat dengan jelas amanat Tun Razak untuk "beri tanah kepada rakyat yang tidak bertanah", membantu masyarakat luar bandar dan mengkayakan rakyat yang miskin. Nampaknya amanat Tun Razak telah dikuburkan oleh semua pembesar dan pemimpin Felda sekarang, termasuk oleh anak kesayangan Tun Razak sendiri.

Menurut hasrat Tun Razak, Akta GSA digubal di bawah Fasal 76 (4) Perlembagaan Persekutuan, adalah bertujuan untuk memberikan tanah kepada rakyat yang tidak bertanah serta menambah pemilikan tanah tidak mencukupi bagi penduduk luar bandar untuk membolehkan mereka mencari nafkah dengan sempurna.

Felda sendiri yang ditubuhkan pada 1 Julai 1956 adalah bertujuan membuka tanah hutan untuk dijadikan tanah pertanian dengan hasrat meningkatkan taraf sosio-ekonomi masyarakat di kawasan luar bandar. 

Sebagai agensi pemaju dan pengurusan, Felda berfungsi menyusun semula masyarakat dan mengurangkan kadar kemiskinan masyarakat terutama 
di kawasan luar bandar. Melalui objektif utamanya, Felda mahu memajukan kawasan pertanian secara produktif dan sempurna dengan mengamalkan pengurusan pertanian yang berkesan serta membentuk sebuah kelompok masyarakat peneroka yang maju, produktif dan berdisiplin bagi meningkatkan taraf hidup. 

Namun di sebalik semua itu, kerajaan negeri sebenarnya tetap mempunyai kuasa mutlak menentukan dasar terhadap tanah-tanah miliknya tetapi tidak menjadi amalan atau langsung tidak disedari selama ini. Antaranya menurut Seksyen 36 akta tersebut kerajaan negeri berhak menentukan pelantikan Pengurus Rancangan Felda.

Dalam hal ini, difahamkan pelantikan pengurus-pengurus rancangan tidak pernah dirujuk kepada kerajaan negeri. Akibatnya mereka dikatakan menjadi terlalu berkuasa dan bebas bertindak apa sahaja kepada peneroka, termasuk mengusir mereka apabila difikirkan bersalah. Walhal pada hakikatnya para peneroka adalah tuan tanah.Di bawah Seksyen 36 juga, Felda hanya boleh membuat sebarang peraturan, polisi atau undang-undang kecil di setiap tanah rancangan selepas mendapat kebenaran dan kelulusan pihak berkuasa negeri.

Oleh kerana Felda dianggap berkuasa selama ini, banyak peraturan yang menyebabkan sentiasa dalam keadaan tertekan dan dalam masa yang sama Felda mengaut keuntungan besar tanpa mempedulikan kebajikan dan hak peneroka.

Antaranya mewajibkan peneroka menjual buah sawit ke kilang Felda. Dengan cara ini Felda memonopoli dan memanupulasi gred buah sehingga dibayar sesuka hati atau mengikut gred rendah berbanding kilang-kilang lain. Malangnya rungutan peneroka tidak pernah dipedulikan.

Peneroka yang berhasrat untuk mengusahakan sendiri tanam semula tidak mendapat layan yang seadilnya, dimana peneroka tidak boleh menuntut wang tabung tanam semula yang telah dicarum oleh mereka melalui potongan selama 20 tahun yang dianggarkan sebanyak RM17,000 seorang. 
 .

23 September 2016

'MAKMAL PEMANTAPAN FELDA' FOKUS PENAMBAHBAIKKAN FELDA


Kehadiran lebih 15,000 warga peneroka dari seluruh negara hadir menyambut Hari Peneroka Felda Peringkat Kebangsaan 2016 di Stadium Tun Abdul Razak Jengka, Pahang pada 23 September 2016

Perdana Menteri, Datuk Seri Najib Tun Razak tiba pada pukul 9.30 pagi untuk merasmikan sambutan berkenaan yang kali kedua diadakan di wilayah sama.

Yang hadir sama Menteri Besar, Datuk Seri Adnan Yaakob; Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Datuk Razali Ibrahim dan Pengerusi Felda, Tan Sri Isa Samad.

Dalam majlis sambutan bertemakan 'Mensyukuri Nikmat: Kebersamaan dan Kebersatuan ' itu, Perdana Menteri telah merasmikan Stadium Felda Tun Abdul Razak bernilai RM92 juta yang menggunakan rumput tiruan diiktiraf dunia hasil cetusan idea beliau semasa sambutan Hari Peneroka Felda Kebangsaan 2011 di Bandar Tun Razak di sini.

Beliau turut melancarkan modul Gerakan Kesejahteraan Keluarga (GKK) Felda yang dibangunkan semula bagi merealisasikan pembangunan keluarga berasaskan konsep kebersamaan dan kebersatuan komuniti Felda.

Perdana Menteri juga menyampaikan Anugerah Keceriaan Kampung Felda selain Anugerah Khidmat Bakti kepada bekas peneroka yang telah berkhidmat cemerlang serta memberi sumbangan terhadap kemajuan tanah rancangan tersebut.

Kemenangan untuk kategori utama yang membolehkan tanah rancangan tersebut membawa pulang wang tunai berjumlah RM1 juta dengan hadiah disampaikan sendiri oleh Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak.

Felda Ulu Penggeli berjaya meraih anugerah itu kerana berjaya menguruskan kebersihan, keceriaan dan keindahan kawasan kampung Felda di samping aspek kualiti komuniti.
Anugerah lain yang akan disampaikan adalah Anugerah Masjid Terbaik dan Tokoh Imam yang disenarai pendek daripada 263 masjid di tanah rancangan berkenaan atau masjid di bawah pentadbiran Felda.. Tiga masjid yang dianugerahkan sebagai masjid contoh sempena Sambutan Hari Peneroka 2016 diberikan kepada Masjid Nurul Hidayah, Gua Musang manakala tempat kedua dan ketiga ialah Masjid Felda Ulu Tebrau, Johor Bahru dan Masjid Felda Serting Hilir, Jempol, Negeri Sembilan.

Selain itu, khidmat imam masjid juga tidak dilupakan dengan pengiktirafan melalui Anugerah Tokoh Imam Felda kepada Yusof Saad dari Felda Mempaga diikuti Md Sharafi Zakaria, dari Trolak dan Mohd Rasiab Tahar dari Gua Musang.

Dalam pada itu, Perdana Menteri turut menyampaikan Anugerah Khas iaitu Anugerah Komuniti Cemerlang dimenangi oleh Felda Sahabat 4/5, Anugerah Landskap Rancangan dimenangi Felda Heng Selatan, Anugerah Inovasi Rancangan kepada Felda Ghafar Machap dan Felda Kemahang 2 yang meraih Anugerah Ekonomi Rancangan.

Menurut Najib, walaupun Felda telah mengecapi pelbagai kejayaan sejak penubuhannya itu, namun sebagai pewaris kepada legasi ayahandanya Tun Razak, beliau masih belum berpuas hati dan sentiasa berusaha untuk melakukan lebih banyak penambahbaikan.

Antara ucapan yang mencuit hati orang ramai, Perdana Menteri berkata, “Saya nak lepaskan Felda cukup susah, patut saya tidak pegang Felda, tetapi kerana Felda telah sebati dengan saya dan keluarga, maka saya tetap bersama-sama untuk beri sokongan dan bantuan supaya Felda akan terus berjaya, dapat lebih banyak keselesaan,” katanya

Untuk itu, Najib berkata sebagai langkah tranformasi, kerajaan melakukan penambahbaikan terhadap tadbir urus Felda dan hal itu akan dibincangkan dengan lebih teliti dalam ‘Makmal Pemantapan Felda’ yang diselaraskan oleh PEMANDU PMO dianggotai oleh badan & Agensi Kerajaan dan NGO-SGK2F (Suara Generasi Ke 2 Felda), dimana telah membentangkan beberapa resolusi dan rumusannya akan diumumkan tidak lama lagi. 
“Saya dengar di hujung telinga, ada sok-sek orang buat memorandum, ada yang dah jumpa saya kata (Felda) dah ambil buah tetapi bayar lambat, buat rumah tetapi mahal, kutip buah masih bersepah, penyata tak lengkap dan lambat keluar, saya dengar semua ini.
Sementara, Felda dalam satu kenyataan yang diedarkan kepada petugas media pada majlis berkenaan berkata, sejak tahun 2000 sehingga kini, entiti itu memperuntukkan lebih RM4.46 bilion kepada warga peneroka sama ada dalam bentuk geran atau pinjaman.

Daripada jumlah itu, katanya, lebih RM370 juta diperuntukkan bagi pembiayaan pendidikan dan lebih RM48 juta untuk pembiayaan keusahawanan.

''Felda selama ini memberi kebajikan dari segi sara hidup, pendapatan hasil, membiayai infrastruktur, program pendidikan, latihan kemahiran, pembesaran rumah, program keusahawanan, pembelian komputer dan saham,'' kata kenyataan itu.

'MAKMAL PEMANTAPAN FELDA' FOKUS PENAMBAHBAIKKAN FELDA


Kehadiran lebih 15,000 warga peneroka dari seluruh negara hadir menyambut Hari Peneroka Felda Peringkat Kebangsaan 2016 di Stadium Tun Abdul Razak Jengka, Pahang pada 23 September 2016

Perdana Menteri, Datuk Seri Najib Tun Razak tiba pada pukul 9.30 pagi untuk merasmikan sambutan berkenaan yang kali kedua diadakan di wilayah sama.

Yang hadir sama Menteri Besar, Datuk Seri Adnan Yaakob; Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Datuk Razali Ibrahim dan Pengerusi Felda, Tan Sri Isa Samad.

Dalam majlis sambutan bertemakan 'Mensyukuri Nikmat: Kebersamaan dan Kebersatuan ' itu, Perdana Menteri telah merasmikan Stadium Felda Tun Abdul Razak bernilai RM92 juta yang menggunakan rumput tiruan diiktiraf dunia hasil cetusan idea beliau semasa sambutan Hari Peneroka Felda Kebangsaan 2011 di Bandar Tun Razak di sini.

Beliau turut melancarkan modul Gerakan Kesejahteraan Keluarga (GKK) Felda yang dibangunkan semula bagi merealisasikan pembangunan keluarga berasaskan konsep kebersamaan dan kebersatuan komuniti Felda.

Perdana Menteri juga menyampaikan Anugerah Keceriaan Kampung Felda selain Anugerah Khidmat Bakti kepada bekas peneroka yang telah berkhidmat cemerlang serta memberi sumbangan terhadap kemajuan tanah rancangan tersebut.

Kemenangan untuk kategori utama yang membolehkan tanah rancangan tersebut membawa pulang wang tunai berjumlah RM1 juta dengan hadiah disampaikan sendiri oleh Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak.

Felda Ulu Penggeli berjaya meraih anugerah itu kerana berjaya menguruskan kebersihan, keceriaan dan keindahan kawasan kampung Felda di samping aspek kualiti komuniti.
Anugerah lain yang akan disampaikan adalah Anugerah Masjid Terbaik dan Tokoh Imam yang disenarai pendek daripada 263 masjid di tanah rancangan berkenaan atau masjid di bawah pentadbiran Felda.. Tiga masjid yang dianugerahkan sebagai masjid contoh sempena Sambutan Hari Peneroka 2016 diberikan kepada Masjid Nurul Hidayah, Gua Musang manakala tempat kedua dan ketiga ialah Masjid Felda Ulu Tebrau, Johor Bahru dan Masjid Felda Serting Hilir, Jempol, Negeri Sembilan.

Selain itu, khidmat imam masjid juga tidak dilupakan dengan pengiktirafan melalui Anugerah Tokoh Imam Felda kepada Yusof Saad dari Felda Mempaga diikuti Md Sharafi Zakaria, dari Trolak dan Mohd Rasiab Tahar dari Gua Musang.

Dalam pada itu, Perdana Menteri turut menyampaikan Anugerah Khas iaitu Anugerah Komuniti Cemerlang dimenangi oleh Felda Sahabat 4/5, Anugerah Landskap Rancangan dimenangi Felda Heng Selatan, Anugerah Inovasi Rancangan kepada Felda Ghafar Machap dan Felda Kemahang 2 yang meraih Anugerah Ekonomi Rancangan.

Menurut Najib, walaupun Felda telah mengecapi pelbagai kejayaan sejak penubuhannya itu, namun sebagai pewaris kepada legasi ayahandanya Tun Razak, beliau masih belum berpuas hati dan sentiasa berusaha untuk melakukan lebih banyak penambahbaikan.

Antara ucapan yang mencuit hati orang ramai, Perdana Menteri berkata, “Saya nak lepaskan Felda cukup susah, patut saya tidak pegang Felda, tetapi kerana Felda telah sebati dengan saya dan keluarga, maka saya tetap bersama-sama untuk beri sokongan dan bantuan supaya Felda akan terus berjaya, dapat lebih banyak keselesaan,” katanya

Untuk itu, Najib berkata sebagai langkah tranformasi, kerajaan melakukan penambahbaikan terhadap tadbir urus Felda dan hal itu akan dibincangkan dengan lebih teliti dalam ‘Makmal Pemantapan Felda’ yang diselaraskan oleh PEMANDU PMO dianggotai oleh badan & Agensi Kerajaan dan NGO yang diberi kepercayaan SGK2F (Suara Generasi Ke 2 Felda), dimana telah membentangkan beberapa resolusi dan rumusannya akan diumumkan tidak lama lagi. 
“Saya dengar di hujung telinga, ada sok-sek orang buat memorandum, ada yang dah jumpa saya kata (Felda) dah ambil buah tetapi bayar lambat, buat rumah tetapi mahal, kutip buah masih bersepah, penyata tak lengkap dan lambat keluar, saya dengar semua ini.
Sementara, Felda dalam satu kenyataan yang diedarkan kepada petugas media pada majlis berkenaan berkata, sejak tahun 2000 sehingga kini, entiti itu memperuntukkan lebih RM4.46 bilion kepada warga peneroka sama ada dalam bentuk geran atau pinjaman.

Daripada jumlah itu, katanya, lebih RM370 juta diperuntukkan bagi pembiayaan pendidikan dan lebih RM48 juta untuk pembiayaan keusahawanan.

''Felda selama ini memberi kebajikan dari segi sara hidup, pendapatan hasil, membiayai infrastruktur, program pendidikan, latihan kemahiran, pembesaran rumah, program keusahawanan, pembelian komputer dan saham,'' kata kenyataan itu.

18 September 2016

DEMI RAKYAT !!! PENEROKA PERLU DIBELA, BUKAN DI MANIPULASI DAN DI DISKRIMINASI


FELDA (Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan) telah ditubuhkan pada 1 Julai 1956 di bawah Ordinan Kemajuan Tanah 1956 untuk pembangunan tanah dan penempatan semula dengan objektif pembasmian kemiskinan tegar melalui penanaman sawit dan getah.

Nampaknya Felda kini sudah lari dari landasan dan dasar sebenar, dimana Felda telah melepasi dari peranan yang sewajarnya. 

Beberapa persoalan ketidakpuas hati dan rungutan yang sering dibangkitkan oleh peneroka Felda ketika ini. Antara isu-isu yang sering dibangkitkan, ialah:1. Greding Sawit. 

Realitinya peneroka menghadapi greding sawit yang amat rendah dan tidak munasabah. Rata-rata buah sawit peneroka di seluruh negara diberikan greding pada sekitar 17%. Kadar Perahan Gred (KPG) hingga 19% KPG sahaja. Buah-buah sawit peneroka hakikatnya berhak kepada greding yang lebih baik dari itu.


Berdasarkan beberapa ujian yang dibuat secara berasingan, terdapat buah-buah sawit yang masak (iaitu apabila 8 biji buah sawit gugur dari tandan sawit, sebagaimana di syaratkan oleh Manual Penggredan MPOB – Malaysian Palm Oil Board) yang melebihi 25% KPG. Kehilangan bagi setiap peratus KPG bagi setiap tan sawit, akan menyebabkan peneroka kehilangan pendapatan bagi setiap tan (bergantung kepada harga semasa sawit).Menjadi rungutan peneroka dalam menentukan greding sawit iaitu apabila peneroka membawa buah sawit mereka ke Kilang Felda, akan membuat potongan kononnya 'buah reject'. Buah reject ini seperti tangkai panjang, buah muda dan buah mekal dan sebagainya.Apabila buah sawit yang dikenakan reject ini hendak dibawa pulang oleh peneroka tidak dibenarkanpula. Kononnya buah sawit yang direject diambil kembali oleh Kilang Felda untuk di proses bersama-sama dengan buah yang baik ini. Adakah ini suatu manipulasi?Setiap perbezaan 1% KPG, peneroka kerugian RM25 ke RM30. Sekiranya lapan (8) tan, peneroka kerugian sekurang-kurangnya RM1,200 setiap bulan jika perbezaan KPG adalah 6% (25% ditolak 19%). 


Felda meletakkan syarat yang ketat untuk 'greding' buah sawit peneroka. Walaupun syarat dipenuhi tetapi KPG tidak pernah melebihi 19%. 

Buah sawit dari luar mendapat KPG yang lebih tinggi walaupun berasal dari ladang peneroka. Buah sawit peneroka belum diproses tetapi kilang telah menetapkan KPG buah sawit itu yang baru dihantar ke kilang sawit Felda.

Persoalannya, kenapakah pihak FELDa menetapkan bahawa KPG tidak boleh melebihi 19%. Bukankah itu merupakan diskriminasi terhadap peneroka-peneroka felda?
2Caruman Tabung Tanam Semula


Diperingkat awal menyertai Rancangan Tanah Felda, peneroka diwajibkan membayar melalui potongan wajib, wang caruman Tabung Tanam Semula sebanyak RM4 bagi setiap ekar selama 20 tahun. Ini membawa maksud setiap seorang peneroka dipaksa mencarum sebanyak RM40 (bagi 10 ekar tanah ladang) selama tempoh 20 tahun.

Caruman tersebut adalah wang peneroka, untuk tujuan simpanan bagi mengendalikan aktiviti menanam semula sawit selepas pokok sawit mencecah umur 25 tahun, atau tidak lagi ekonomik untuk diusahakan.

Malangnya, bagi peneroka yang enggan menyerahkan urusan tanam semula kepada Felda Tecnoplant (anak syarikat Felda) dan enggan menyerahkan pengurusan ladang kepada Felda, mereka tidak akan dibenarkan menuntut wang caruman sebanyak RM17,000 walau pun selepas 10 tahun, 15 tahun peneroka tanam semula ladang dengan wang sendiri pun, Felda masih lagi enggan membayar caruman peneroka. Dengan pelbagai alasan yang dikemukakan oleh Felda untuk melengah dan menyusahkan peneroka.

Walhal, peneroka yang menyerahkan kembali urusan tanam semula kepada pengurusan ladang Felda, tiap-tiap bulan Felda membuat potongan sebanyak 57.21% tanpa gagal.

Ini bermakna Felda sebenarnya berhutang sebanyak RM17,000 seorang (bagi yang memiliki ladang seluas 10 ekar) kepada setiap peneroka.

Realitinya pada kos tanam semula Felda adalah begitu tinggi berbanding dengan kos tanam semula yang dilakukan oleh Sime Darby, IOI dan sebagainya. "Sepatutnya kos tanam semula kali kedua lebih murah disebabkan jalan pertanian, perparitan, teres sudah sempurna, dengan demikian Felda tidak perlu buat,” katanya.


3. Surat Perjanjian Peneroka

Ramai yang memperkatakan Surat Perjanjian Antara Peneroka dengan Felda yang dibuat adalah berat sebelah. Lebih kurang 80% terma-terma yang dibentuk lebih memihak kepada Felda.

Pada dasarnya perjanjian itu tidak salah. Tetapi perbuatan memanipulasi perjanjian tersebut untuk mengeliru dan lebih memihak dan menjaga kepentingan Felda itu sendiri.

Sepatutnya perjanjian yang dibuat, lebih kepada situasi menang dan menang, bukan berat sebelah. Ini kerana peneroka yang terpilih menyertai tanah rancangan adalah terdiri dari rakyat yang miskin yang tidak bertanah yang ingin mengubah kehidupan yang lebih baik.4. Penyata Hutang Peneroka

Felda tidak menyedia dan mengeluarkan penyata hutang yang lengkap kepada peneroka. Kalau kita buat pinjaman perumahan atau beli kereta, 6 bulan sekali bank akan memberikan kita penyata hutang yang lengkap dan kita akan tahu jumlah sebenar hutang berbaki, faedah yang dikenakan, serta bayaran yang telah dibuat.

Perkara ini tidak disediakan oleh Felda kepada Peneroka. Kadang-kadang hutang peneroka tahun lepas, adalah lebih rendah daripada hutang terkini. Jadi ruang ini digunakan untuk mengenakan caj-caj yang meragukan serta membebankan peneroka.

Jelas, Felda tidak menyediakan penyata lengkap kos pembangunan tanam semula hingga hutang peneroka begitu tinggi dan tidak munasabah. Rata-rata peneroka dibebani hutang antara RM100,000 ke RM200,000/Peneroka.

Felda juga masih mengekalkan kadar faedah atas kos tanam semula 6.25 peratus hingga sekarang. "6.25 peratus mengambil kira pinjaman yang dibuat oleh Felda melalui Bank Dunia (sedangkan) pada tahun 1996, walhal hutang dengan Bank Dunia telah langsai."

Terdapat laporan dari NGO JKB-SGK2F, menyatakan penyata hutang peneroka hilang dari tahun 2005 hingga 2008. Bagaimana profesionalisma mereka? Dimana Jabatan Kewangan Felda minta penyata hutang peneroka dipurata dan diselaraskan. Dimana keadilan?5. Akta GSA (Akta Penempatan Berkelompok)

Jika dikaji pada Akta GSA, hubungan pemilikan tanah adalah kuasa mutlak Kerajaan Negeri. Ia tiada kaitan dengan Felda. Maknanya Kerajaan Negeri boleh berikan hakmilik kepada peneroka, walau pun masih terdapat hutang kepada Felda. 


Hubungan peneroka dengan Felda berkenaan hutang, adalah hubungan kontrak. Hubungan peneroka dengan Kerajaan Negeri adalah berkenaan milikan tanah. Ia adalah dua hubungan yang berbeza dan tidak berkaitan.

Merujuk kepada kenyataan seorang peguam terkenal Tuan Wan Rahimi Wan Daud menyebut, “Kerajaan Negeri berhak memberikan hak milik kepada semua peneroka yang layak dengan serta-merta”.

Tambahnya, apabila peneroka telah menerima hak milik, maka Akta GSA tidak lagi terpakai ke atas peneroka. Tiada siapa lagi yang boleh mengugut untuk menghalau peneroka dari kawasan rancangan. Lebih tepat, apabila Akta GSA sudah tidak lagi terpakai ke atas peneroka, perjanjian antara peneroka dan Felda juga akan berakhir.

Dengan demikian, Felda tidak berhak lagi mewajibkan peneroka menjual buah sawit mereka ke kilang Felda.

Hakikatnya, Perjanjian Peneroka dan Felda, serta Akta GSA hanya berkenaan dengan proses penyertaan peneroka seawal memasuki rancangan sehingga Hakmilik diberikan. Mereka ini dikategorikan sebagai "pendudukan dalam jangkaan hakmilik (in expectation of title)".

Sebenarnya, dibawah Akta GSA, Felda tidak mempunyai apa-apa kuasa pun. Semua kuasa di bawah Akta tersebut adalah pada Kerajaan Negeri. Selanjutnya apabila Felda melantik Pengurus Rancangan dan menggubal undang-undang kecil yang mengikat peneroka, maka ia perlu merujuk dan mendapat persetujuan Kerajaan Negeri – Land Collector – Pentadbir Tanah.

Felda tidak mempunyai kuasa mengusir peneroka, yangmana kuasa yang memperuntukkan bahawa kuasa mengusir adalah terletak pada Land Collector – Pentadbir Tanah. Itu pun jika peneroka melanggar peruntukan Akta GSA sahaja.

Justeru, pentingnya peneroka dikurniakan ‘Hakmilik’ kerana selepas Hakmilik dikeluarkan, tiada siapa lagi boleh mengusir peneroka termasuk Kerajaan Negeri sendiri.

Bila dibaca pada Handsard Parlimen - ucapan pembentangan Akta GSA oleh Tun Razak pada 27 April 1960, 50 tahun dulu, kita akan lihat dengan jelas amanah Tun Razak untuk "beri tanah kepada yang tidak bertanah", membantu masyarakat luar bandar, dan memakmurkan rakyat yang miskin. Nampaknya amanah Tun Razak telah diabaikan pada dasar yang sebenarnya.


6. Pendahuluan Hasil

Felda mengambil masa yang begitu lama untuk membuat pembayaran penuh. Pembayaran ini disekitar 2 tahun hingga 4 tahun selepas sawit dan getah mengeluarkan hasil, baharu Felda membuat pembayaran penuh kepada peneroka.

Pendahuluan hasil yang diberikan sangat terdedah pada manipulasi kerana tiada penyata lengkap mengenainya.Kesimpulannya: Sistem yang dilaksanakan oleh Felda masa kini, membuatkan peneroka yang bersemadi ke liang lahad, akan terpaksa memindahkan beban hutang kepada waris – anak dan isteri selepas kematian mereka.

Dasar Felda yang mencari keuntungan di luar batas, kesannya titik akhirnya akan menyebabkan peneroka akan terus merempat di atas tanahnya sendiri.

Hari Peneroka Felda 2016: Sempena menyambut Hari Peneroka Felda yang akan disambut pada 23hb. September, 2016 ini di Stadium Tun Razak, Jengka, Pahang, rakyat berharap agar Perdana Menteri Malaysia Yang Amat Berhormat Dato' Seri Haji Mohd Najib bin Tun Haji Abdul Razak dapat membuat pengumuman yang menggembirakan kepada peneroka Felda amnya khususnya menggarap ‘anjakan pradigma’ kepada peneroka dan Felda itu sendiri.