SPECIAL ADS

18 September 2016

DEMI RAKYAT !!! PENEROKA PERLU DIBELA, BUKAN DI MANIPULASI DAN DI DISKRIMINASI


FELDA (Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan) telah ditubuhkan pada 1 Julai 1956 di bawah Ordinan Kemajuan Tanah 1956 untuk pembangunan tanah dan penempatan semula dengan objektif pembasmian kemiskinan tegar melalui penanaman sawit dan getah.

Nampaknya Felda kini sudah lari dari landasan dan dasar sebenar, dimana Felda telah melepasi dari peranan yang sewajarnya. 

Beberapa persoalan ketidakpuas hati dan rungutan yang sering dibangkitkan oleh peneroka Felda ketika ini. Antara isu-isu yang sering dibangkitkan, ialah:1. Greding Sawit. 

Realitinya peneroka menghadapi greding sawit yang amat rendah dan tidak munasabah. Rata-rata buah sawit peneroka di seluruh negara diberikan greding pada sekitar 17%. Kadar Perahan Gred (KPG) hingga 19% KPG sahaja. Buah-buah sawit peneroka hakikatnya berhak kepada greding yang lebih baik dari itu.


Berdasarkan beberapa ujian yang dibuat secara berasingan, terdapat buah-buah sawit yang masak (iaitu apabila 8 biji buah sawit gugur dari tandan sawit, sebagaimana di syaratkan oleh Manual Penggredan MPOB – Malaysian Palm Oil Board) yang melebihi 25% KPG. Kehilangan bagi setiap peratus KPG bagi setiap tan sawit, akan menyebabkan peneroka kehilangan pendapatan bagi setiap tan (bergantung kepada harga semasa sawit).Menjadi rungutan peneroka dalam menentukan greding sawit iaitu apabila peneroka membawa buah sawit mereka ke Kilang Felda, akan membuat potongan kononnya 'buah reject'. Buah reject ini seperti tangkai panjang, buah muda dan buah mekal dan sebagainya.Apabila buah sawit yang dikenakan reject ini hendak dibawa pulang oleh peneroka tidak dibenarkanpula. Kononnya buah sawit yang direject diambil kembali oleh Kilang Felda untuk di proses bersama-sama dengan buah yang baik ini. Adakah ini suatu manipulasi?Setiap perbezaan 1% KPG, peneroka kerugian RM25 ke RM30. Sekiranya lapan (8) tan, peneroka kerugian sekurang-kurangnya RM1,200 setiap bulan jika perbezaan KPG adalah 6% (25% ditolak 19%). 


Felda meletakkan syarat yang ketat untuk 'greding' buah sawit peneroka. Walaupun syarat dipenuhi tetapi KPG tidak pernah melebihi 19%. 

Buah sawit dari luar mendapat KPG yang lebih tinggi walaupun berasal dari ladang peneroka. Buah sawit peneroka belum diproses tetapi kilang telah menetapkan KPG buah sawit itu yang baru dihantar ke kilang sawit Felda.

Persoalannya, kenapakah pihak FELDa menetapkan bahawa KPG tidak boleh melebihi 19%. Bukankah itu merupakan diskriminasi terhadap peneroka-peneroka felda?
2Caruman Tabung Tanam Semula


Diperingkat awal menyertai Rancangan Tanah Felda, peneroka diwajibkan membayar melalui potongan wajib, wang caruman Tabung Tanam Semula sebanyak RM4 bagi setiap ekar selama 20 tahun. Ini membawa maksud setiap seorang peneroka dipaksa mencarum sebanyak RM40 (bagi 10 ekar tanah ladang) selama tempoh 20 tahun.

Caruman tersebut adalah wang peneroka, untuk tujuan simpanan bagi mengendalikan aktiviti menanam semula sawit selepas pokok sawit mencecah umur 25 tahun, atau tidak lagi ekonomik untuk diusahakan.

Malangnya, bagi peneroka yang enggan menyerahkan urusan tanam semula kepada Felda Tecnoplant (anak syarikat Felda) dan enggan menyerahkan pengurusan ladang kepada Felda, mereka tidak akan dibenarkan menuntut wang caruman sebanyak RM17,000 walau pun selepas 10 tahun, 15 tahun peneroka tanam semula ladang dengan wang sendiri pun, Felda masih lagi enggan membayar caruman peneroka. Dengan pelbagai alasan yang dikemukakan oleh Felda untuk melengah dan menyusahkan peneroka.

Walhal, peneroka yang menyerahkan kembali urusan tanam semula kepada pengurusan ladang Felda, tiap-tiap bulan Felda membuat potongan sebanyak 57.21% tanpa gagal.

Ini bermakna Felda sebenarnya berhutang sebanyak RM17,000 seorang (bagi yang memiliki ladang seluas 10 ekar) kepada setiap peneroka.

Realitinya pada kos tanam semula Felda adalah begitu tinggi berbanding dengan kos tanam semula yang dilakukan oleh Sime Darby, IOI dan sebagainya. "Sepatutnya kos tanam semula kali kedua lebih murah disebabkan jalan pertanian, perparitan, teres sudah sempurna, dengan demikian Felda tidak perlu buat,” katanya.


3. Surat Perjanjian Peneroka

Ramai yang memperkatakan Surat Perjanjian Antara Peneroka dengan Felda yang dibuat adalah berat sebelah. Lebih kurang 80% terma-terma yang dibentuk lebih memihak kepada Felda.

Pada dasarnya perjanjian itu tidak salah. Tetapi perbuatan memanipulasi perjanjian tersebut untuk mengeliru dan lebih memihak dan menjaga kepentingan Felda itu sendiri.

Sepatutnya perjanjian yang dibuat, lebih kepada situasi menang dan menang, bukan berat sebelah. Ini kerana peneroka yang terpilih menyertai tanah rancangan adalah terdiri dari rakyat yang miskin yang tidak bertanah yang ingin mengubah kehidupan yang lebih baik.4. Penyata Hutang Peneroka

Felda tidak menyedia dan mengeluarkan penyata hutang yang lengkap kepada peneroka. Kalau kita buat pinjaman perumahan atau beli kereta, 6 bulan sekali bank akan memberikan kita penyata hutang yang lengkap dan kita akan tahu jumlah sebenar hutang berbaki, faedah yang dikenakan, serta bayaran yang telah dibuat.

Perkara ini tidak disediakan oleh Felda kepada Peneroka. Kadang-kadang hutang peneroka tahun lepas, adalah lebih rendah daripada hutang terkini. Jadi ruang ini digunakan untuk mengenakan caj-caj yang meragukan serta membebankan peneroka.

Jelas, Felda tidak menyediakan penyata lengkap kos pembangunan tanam semula hingga hutang peneroka begitu tinggi dan tidak munasabah. Rata-rata peneroka dibebani hutang antara RM100,000 ke RM200,000/Peneroka.

Felda juga masih mengekalkan kadar faedah atas kos tanam semula 6.25 peratus hingga sekarang. "6.25 peratus mengambil kira pinjaman yang dibuat oleh Felda melalui Bank Dunia (sedangkan) pada tahun 1996, walhal hutang dengan Bank Dunia telah langsai."

Terdapat laporan dari NGO JKB-SGK2F, menyatakan penyata hutang peneroka hilang dari tahun 2005 hingga 2008. Bagaimana profesionalisma mereka? Dimana Jabatan Kewangan Felda minta penyata hutang peneroka dipurata dan diselaraskan. Dimana keadilan?5. Akta GSA (Akta Penempatan Berkelompok)

Jika dikaji pada Akta GSA, hubungan pemilikan tanah adalah kuasa mutlak Kerajaan Negeri. Ia tiada kaitan dengan Felda. Maknanya Kerajaan Negeri boleh berikan hakmilik kepada peneroka, walau pun masih terdapat hutang kepada Felda. 


Hubungan peneroka dengan Felda berkenaan hutang, adalah hubungan kontrak. Hubungan peneroka dengan Kerajaan Negeri adalah berkenaan milikan tanah. Ia adalah dua hubungan yang berbeza dan tidak berkaitan.

Merujuk kepada kenyataan seorang peguam terkenal Tuan Wan Rahimi Wan Daud menyebut, “Kerajaan Negeri berhak memberikan hak milik kepada semua peneroka yang layak dengan serta-merta”.

Tambahnya, apabila peneroka telah menerima hak milik, maka Akta GSA tidak lagi terpakai ke atas peneroka. Tiada siapa lagi yang boleh mengugut untuk menghalau peneroka dari kawasan rancangan. Lebih tepat, apabila Akta GSA sudah tidak lagi terpakai ke atas peneroka, perjanjian antara peneroka dan Felda juga akan berakhir.

Dengan demikian, Felda tidak berhak lagi mewajibkan peneroka menjual buah sawit mereka ke kilang Felda.

Hakikatnya, Perjanjian Peneroka dan Felda, serta Akta GSA hanya berkenaan dengan proses penyertaan peneroka seawal memasuki rancangan sehingga Hakmilik diberikan. Mereka ini dikategorikan sebagai "pendudukan dalam jangkaan hakmilik (in expectation of title)".

Sebenarnya, dibawah Akta GSA, Felda tidak mempunyai apa-apa kuasa pun. Semua kuasa di bawah Akta tersebut adalah pada Kerajaan Negeri. Selanjutnya apabila Felda melantik Pengurus Rancangan dan menggubal undang-undang kecil yang mengikat peneroka, maka ia perlu merujuk dan mendapat persetujuan Kerajaan Negeri – Land Collector – Pentadbir Tanah.

Felda tidak mempunyai kuasa mengusir peneroka, yangmana kuasa yang memperuntukkan bahawa kuasa mengusir adalah terletak pada Land Collector – Pentadbir Tanah. Itu pun jika peneroka melanggar peruntukan Akta GSA sahaja.

Justeru, pentingnya peneroka dikurniakan ‘Hakmilik’ kerana selepas Hakmilik dikeluarkan, tiada siapa lagi boleh mengusir peneroka termasuk Kerajaan Negeri sendiri.

Bila dibaca pada Handsard Parlimen - ucapan pembentangan Akta GSA oleh Tun Razak pada 27 April 1960, 50 tahun dulu, kita akan lihat dengan jelas amanah Tun Razak untuk "beri tanah kepada yang tidak bertanah", membantu masyarakat luar bandar, dan memakmurkan rakyat yang miskin. Nampaknya amanah Tun Razak telah diabaikan pada dasar yang sebenarnya.


6. Pendahuluan Hasil

Felda mengambil masa yang begitu lama untuk membuat pembayaran penuh. Pembayaran ini disekitar 2 tahun hingga 4 tahun selepas sawit dan getah mengeluarkan hasil, baharu Felda membuat pembayaran penuh kepada peneroka.

Pendahuluan hasil yang diberikan sangat terdedah pada manipulasi kerana tiada penyata lengkap mengenainya.Kesimpulannya: Sistem yang dilaksanakan oleh Felda masa kini, membuatkan peneroka yang bersemadi ke liang lahad, akan terpaksa memindahkan beban hutang kepada waris – anak dan isteri selepas kematian mereka.

Dasar Felda yang mencari keuntungan di luar batas, kesannya titik akhirnya akan menyebabkan peneroka akan terus merempat di atas tanahnya sendiri.

Hari Peneroka Felda 2016: Sempena menyambut Hari Peneroka Felda yang akan disambut pada 23hb. September, 2016 ini di Stadium Tun Razak, Jengka, Pahang, rakyat berharap agar Perdana Menteri Malaysia Yang Amat Berhormat Dato' Seri Haji Mohd Najib bin Tun Haji Abdul Razak dapat membuat pengumuman yang menggembirakan kepada peneroka Felda amnya khususnya menggarap ‘anjakan pradigma’ kepada peneroka dan Felda itu sendiri.

Tiada ulasan: